Política de privacitat

  1. INFORMACIÓ A L’USUARI

DIRECTE 68, des d’ara DIRECTE 68, és el DIRECTE 68 del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament:

Les dades personals facilitades per les persones associades a DIRECTE 68, així com, les obtingudes durant la seva relació amb L´entitat, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l´entitat, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte DIRECTE 68.

De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades a DIRECTE 68 seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb nostre l’activitat , tramitar el cobrament de donacions, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte DIRECTE 68.

Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web titularitat DIRECTE68 seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de DIRECTE 68 i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte DIRECTE 68.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades a DIRECTE 68 es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb DIREVTE 68, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions per email, fax, SMS, Whatsapp, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions informatives de les activitats de DIRECTE 68. Aquestes comunicacions seran realitzades pel DIRECTE 68 i relacionades sobre les seves activitats, o dels seus col·laboradors . En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
Enviar els links als programes de RADIO HADRIAN o altres a través de xarxes socials o Whatsapp o altres mitjans. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: DIRECTE 68. Doctor Santponç, 39 Planta Baixos 08030 BARCELONA (BARCELONA). Mail: info@directe68.cat

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARIEls Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al DIRECTE 68 són veraces i es fa DIRECTE 68 de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El DIRECTE 68 informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el DIRECTE 68 està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El DIRECTE 68 garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Política de privacitat revisada en data  25/5/2018.