En aquesta secció penjarem tot el material de descarrega

de Directe 68 i la Resistència Independentista Catalana