COMUNICAT DE DIRECTE 68 DEL 21 DE DESEMBRE DE 2018 COMUNICAT DE DIRECTE 68 PEL QUE FA A LA CELEBRACIÓ DEL “CONSEJO DE MINISTROS” ESPANYOL A BARCELONA I A LES ACCIONS DE PROTESTA PREVISTES. Davant la indesitjada celebració del "Consejo de Ministros"...