Radio Hadrian Capítol 53

Radio Hadrian Capítol 53

  Radio Hadrian Capítol 53 – Titelles polítics a Catalunya i Espanya.   Radio Hadrian Capítol 53 – Titelles polítics a Catalunya i Espanya · Dedicat a tots els morts, pels atemptats de falsa bandera de tot el món · Recordarem el capítol 19, que...